Giữa Thủ đô, cả tòa nhà 30 tầng 700 căn hộ "chui qua lỗ kim", xây không phép

.
Nguồn: giaoduc.net.vn