Khan hiếm cá song chấm cho thị trường Trung Quốc

.

Theo những người nuôi trồng tại Cát Bà (Hải Phòng), cá song chấm thường chậm lớn, kích thước nhỏ lại khó nhân giống. Thương lái Trung Quốc chỉ thu mua giá cao với loại cá dưới 1kg, trên 1kg giá thấp. Do đó, người dân ngày càng giảm số lượng nuôi loài cá này và chuyển sang các loại cá song khác, nhanh lớn và kích thước có thể lên đến hàng chục kg, giá trị kinh tế khá cao.

Tại Cát Bà, với khoảng 10.000 lồng bè, trong đó đến 1 nửa nuôi cá song và cá song có thể xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ chiếm 1/5.

[clip] Ghi nhận của PV báo NNVN tại khu vực Bến Bèo, Cát Bà.

ĐINH MƯỜI
Nguồn: nongnghiep.vn