Bùng phát tranh chấp chung cư

Bùng phát tranh chấp chung cư

VTV.vn - Sắc đỏ bao trùm các chung cư, mâu thuẫn không dứt giữa chủ đầu tư và cư dân, tại sao các bên không chọn tòa án phân xử? Giải pháp nào để xử lý dứt điểm tranh chấp?