Giải ngân vốn đầu tư công chậm, vì sao?

Giải ngân vốn đầu tư công chậm, vì sao?

VTV.vn - Những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương và việc bố trí, phân bổ vốn đang có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.